IBS / O nas / Władze

Władze

 

Walne Zgromadzenie

prof. dr hab. inż Stanisław Wincenciak działający z upoważnienia J.M. Rektora PW

  

Rada Programowa

prof. dr hab. inż Stanisław Wincenciak

prof. dr hab. inż Jerzy Banaszek

prof. dr hab. inż Małgorzata Kujawińska

prof. nzw. dr hab. inż Jarosław Mizera

prof. dr hab. inż Krzysztof Zaremba

  

Zarząd

prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski