IBS / Osoby

Osoby

Chairman - prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski.

janusz.lewandowski@ibs.pw.edu.pl

lewan

Profesor zwyczajny w Politechnice Warszawskiej, dyrektor Instytutu Techniki Cieplnej na Wydziale MEiL PW w latach 1993-2012, dyrektor Uczelnianego Centrum Badawczego Energetyki i Ochrony Środowiska od 1996.

Prowadzi działalność naukowo – techniczną związaną z modernizacją urządzeń energetycznych, wpływem energetyki na środowisko oraz programowaniem rozwoju sektora wytwarzania w energetyce. Jest autorem i współautorem wielu publikacji oraz artykułów. Od 1971 roku brał udział, jako wykonawca, współwykonawca lub kierownik w pracach naukowo- badawczych głownie zlecanych przez przemysł. Jest współautorem 5 patentów oraz laureatem nagród SIEMENSA czy Nagrody Prezesa Rady Ministrów.

mgr inż. Paweł Zych

pawel.zych@ibs.pw.edu.pl

mgr inż. Tomasz Poczęsny

tomasz.poczesny@ibs.pw.edu.pl

 

Testing English