IBS / Aktualności / Czwarta spółka typu spin-off na Politechnice Warszawskiej również z grafenem w tle

Czwarta spółka typu spin-off na Politechnice Warszawskiej również z grafenem w tle

Czwarta spółka typu spin-off na Politechnice Warszawskiej również z grafenem w tle

W listopadzie 2015 roku dzięki inicjatywie zespołu pracowników Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej (WIChiP PW) oraz Instytutu Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej została powołana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pn. „nanoMAT sp. z o.o.”.

Głównym celem działania spółki nanoMAT jest poszukiwanie nowych technologii i materiałów w obszarze inżynierii chemicznej nanomateriałów, szczególnie nanowęglowych, jak grafen płatkowy i nanorurki węglowe oraz znajdowanie dla tych materiałów innowacyjnych zastosowań. Dzięki swoim unikatowym fizykochemicznym właściwościom mogą one znaleźć szerokie zastosowanie, m.in. do produkcji biofarmeceutyków, nanokompozytów przewodzących lub materiałów o zwiększonej odporności termicznej.

Działalność spółki nanoMAT obejmuje również:

  • Syntezę elektrokatalizatorów do niskotemperaturowych ogniw paliwowych;
  • Syntezę nanomateriałów do superkondensatorów;
  • Badanie właściwości fizykochemicznych nanomateriałów zawierających w swoim składzie nanomateriały węglowe oraz nanocząstki metali, jak Pd, Pt, Ag, Au lub tlenków metali, jak ZrO2, TiO2, CeO2, MoO2 itp.;
  • Ekspertyzy z zakresu inżynierii chemicznej nanomateriałów oraz inżynierii materiałowej;

Akt notarialny powołania nanoMAT sp. z o.o. został podpisany w dniu 10 listopada 2015 roku. Udziały w spółce objęli:

  • Zespół Twórców - pracowników Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej;
  • Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej reprezentujący w spółce Politechnikę Warszawską;

 

aananomat

Obrazy z mikroskopu elektronowego (STEM) a) grafenu płatkowego oraz b) wielościennych nanorurek węglowych dekorowanych nanocząstkami TiO2