IBS / Aktualności / Pierwsza spółka „spin off” na Politechnice Warszawskiej

Pierwsza spółka „spin off” na Politechnice Warszawskiej

Pierwsza spółka „spin off” na Politechnice Warszawskiej

W czerwcu br. dzięki inicjatywie zespołu doktorantów i pracowników Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej (WIM PW) oraz Instytutu Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej została powołana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pn. „NanoStal sp. z o.o.”.

Głównym celem działania spółki jest rozwijanie i wdrażanie do przemysłu nowoczesnych technologii nanostrukturyzacji stali, opracowanych pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Wiesława Świątnickiego, w ramach projektu strukturalnego P.O.I.G. pn. NanoStal. Opracowane technologie wykorzystują przemiany fazowe zachodzące w trakcie precyzyjnie zaprojektowanych procesów obróbki cieplnej, prowadząc na wytworzenie struktury ultradrobnoziarnistej lub nanokrystalicznej w stalach nisko- i średniostopowych. Struktura taka zapewnia stali dużą wytrzymałość i jednocześnie ciągliwość oraz dużą odporność na kruche pękanie oraz odporność na zużycie przez tarcie. Zastosowanie technologii nanostrukturyzacji w przemyśle pozwoli zredukować przekroje i masę produkowanych elementów konstrukcyjnych a przy tym podnieść bezpieczeństwo konstrukcji oraz wydłużyć czas pracy urządzeń i narzędzi. Do istotnych zalet opracowanych technologii należą ponadto:

  • możliwość nanostrukturyzacji objętościowej dużych, gotowych elementów konstrukcyjnych;
  • możliwość prowadzenia procesu nanostrukturyzacji w przemysłowych urządzeniach do obróbki cieplnej;
  • zmniejszenie odkształceń hartowniczych w porównaniu do tych, jakie powstają przy stosowaniu konwencjonalnych procesów obróbki cieplnej.

Akt notarialny powołania NanoStal sp. z o.o. został podpisany w dniu 26 czerwca. Po 1/3 udziałów w spółce objęli:

  • Zespół Twórców - pracowników i doktorantów z Wydziału Inżynierii Materiałowej PW;
  • Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej reprezentujący w spółce Politechnikę Warszawską;
  • Spółka ERNE VENTURES S.A. pełniąca rolę inwestora finansowego.
stal1

Nanokrystaliczna struktura stali łożyskowej 67SiMnCr6-6-4 po procesie nanostrukturyzacji przeprowadzonym w temperaturze przemiany bainitycznej. Naprzemiennie ułożone płytki ferrytu bainitycznego i warstwy austenitu szczątkowego o nanometrycznej grubości.

nanostal2

Pierścienie i półoś do bolida wykonane ze stali X37CrMoV5-1 po procesie nanostrukturyzacji.