IBS / Aktualności / Siódma spółka typu spin-off na Politechnice Warszawskiej i ich własne układy scalone

Siódma spółka typu spin-off na Politechnice Warszawskiej i ich własne układy scalone

Siódma spółka typu spin-off na Politechnice Warszawskiej i ich własne układy scalone

W lutym br. dzięki inicjatywie zespołu pracowników i doktorantów laboratorium ADEC z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (WEiTI PW) oraz Instytutu Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej została powołana siódma już spółka typu spin-off pn. „ChipCraft Sp. z o.o.” z udziałem Uczelni.

Spółka ChipCraft bazuje na kadrach oraz doświadczeniu inżynierów i naukowców pracujących wspólnie jako grupa ADEC w Zakładzie Metod Projektowania w Mikroelektronice Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW. Naukowcy z zespołu ADEC mają liczne osiągnięcia w dziedzinie projektowania zaawansowanych układów scalonych do zastosowań radiowych, biomedycznych oraz wielordzeniowych mikrokontrolerów co potwierdzają liczne nagrody oraz doniesienia prasowe. Wspólnicy‑założyciele posiadają długoletnie doświadczenie badawcze i przemysłowe w branży półprzewodnikowej oraz elektronicznej w zakresie projektowania i wdrażania: układów analogowych, radiowych w.cz. oraz cyfrowych, a w szczególności układów mikroprocesorowych, szybkich interfejsów szeregowych, a także czytników i kart zbliżeniowych do płatności NFC/Contactless.

Głównym celem działania spółki ChipCraft Sp. z o.o. jest rozwijanie i wdrażanie do przemysłu nowoczesnych układów scalonych typu ASIC (ang.  Application Specific Integrated Circuit) zawierających jednoukładowe zintegrowane systemy elektroniczne nazywane w skrócie SoC (ang. System On Chip).
Jako firma mikroelektroniczna z branży półprzewodników działa w modelu fabless IC zlecając produkcję w zewnętrznych fabrykach układów scalonych (ang. Silicon Foundries).

Działalność spółki ChipCraft obejmuje:

  • Projektowanie specjalizowanych układów scalonych w technologiach nanometrowych do precyzyjnej nawigacji satelitarnej GNSS stosowanych w urządzeniach elektronicznych dla: awioniki, bezzałogowych statków powietrznych, precyzyjnego rolnictwa, monitorowania wysokich budowli, synchronizacji czasu, transportu drogowego, systemów monitorowania przesyłek.
  • Projektowanie układów monitorujących parametry psychofizyczne i funkcje życiowe człowieka do zastosowań w telemedycynie oraz dla tzw. elektroniki ubieralnej (ang. wearables).
  • Projektowanie i licencjonowanie autorskiej linii mikrokontrolerów do zastosowań wbudowanych jako bloków IP.
  • Identyfikowanie nowych zastosowań ww. urządzeń elektronicznych, na które będzie lub już istnieje zapotrzebowanie rynku.
  • Opracowywanie koncepcji oraz projektowanie nowych układów scalonych, poszukiwanych przez producentów urządzeń elektronicznych typu OEM (ang. Original Equipment Manufacturers).
  • Wielkoseryjna produkcja zaprojektowanych układów w modelu fabless manufacturing.

Obszar dziedzin nie ogranicza się tylko do nawigacji satelitarnej, komunikacji bezprzewodowej i biosensoryki. Firma ma w planach rozszerzanie swojej działalności na projekty dla zastosowań automotive oraz kosmicznych.

 

Akt notarialny powołania ChipCraft Sp. z o.o. został podpisany w dniu 24 lutego 2016 r. Udziały w spółce objęli:

  • Zespół Twórców - pracowników i doktorantów z grupy ADEC z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW;
  • Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej reprezentujący w spółce Politechnikę Warszawską;

 

IBS_rys1-small

Płyta ewaluacyjna  z wyprodukowanym jednoukładowym system scalonym (SoC) do akwizycji danych biomedycznych zawierający: dwurdzeniowy mikrokontroler 32-bitowy typu RISC, 4 tory EKG/EMG, wzmacniacz RLD, dwa tory pomiaru temperatury skóry, tor pomiaru rezystancji skóry, tor pomiaru częstości oddechu, tor pomiaru saturacji krwi tlenem, przetworniki delta-sigma, LDO, RTC, DAC

IBS_rys2

Zdjęcie struktury krzemowej wyprodukowanego układu scalonego SoC w obudowie ceramicznej PGA100 do akwizycji danych biomedycznych

IBS_rys3

Topografia zaprojektowanych masek produkcyjnych układu scalonego SoC do akwizycji danych biomedycznych

IBS_rys4-small

Wyprodukowany chipset nawigacyjny do odbioru sygnałów z systemów GPS i Galieo zawierający: wzmacniacze LNA, układy syntezy częstotliwości Fractional-N, mieszacze w.cz., pasmowe filtry aktywne, ADC