IBS / Aktualności / Wielki Zderzacz Pomysłów - nowy program akceleracyjny w branży bio-tech-med

Wielki Zderzacz Pomysłów - nowy program akceleracyjny w branży bio-tech-med

Wielki Zderzacz Pomysłów - nowy program akceleracyjny w branży bio-tech-med

Wielki Zderzacz Pomysłów to 3-miesięczny bezpłatny program akceleracyjny, zaadresowany zarówno do naukowców posiadających pomysł na innowacyjne projekty technologiczne o potencjalne komercjalizacyjnym, jak i przedsiębiorców zamierzających świadczyć usługi lub produkty innowacyjne.

Program akceleracyjny składa się z następujących elementów:

  • selekcja 20 zespołów na podstawie informacji zamieszczonych w formularzu online,
  • cykl 10 szkoleń m.in. z zakresu tworzeniem modeli biznesowych, przygotowania prezentacji biznesowej (tzw. „elevator pitch”) oraz opracowywania teaserów inwestycyjnych,
  • indywidualna opieka mentorska doświadczonych ekspertów biznesowych pod kątem modelu biznesowego, cech produktu, kluczowych wskaźników biznesowych,
  • Demo Day, czyli prezentacja innowacyjnych rozwiązań szerokiej publiczności podczas konferencji podsumowującej projekt, zaadresowanej do środowiska biznesowego, inwestorskiego oraz naukowego.

Szczegółowe informacja na stronie organizatora http://zderzaczpomyslow.pl/