IBS / Aktualności / XVII Międzynarodowa Konferencja Technicznej Kontroli Zapór

XVII Międzynarodowa Konferencja Technicznej Kontroli Zapór

XVII Międzynarodowa Konferencja Technicznej Kontroli Zapór

W imieniu Komitetu Organizacyjnego XVII Międzynarodowej Konferencji Technicznej Kontroli Zapór pod hasłem Budowle Piętrzące – Eksploatacja i Monitoring mam zaszczyt zaprosić wszystkich Państwa do wzięcia udziału w kolejnej edycji konferencji, która odbędzie się w dniach 19-22 września 2017 r.

Pragnę poinformować, że Konferencję organizują: Politechnika Warszawska – Zakład Budownictwa Wodnego Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska oraz Ośrodek Technicznej Kontroli Zapór - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy i Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej wraz z Polskim Komitetem Wielkich Zapór oraz Sekcją Konstrukcji Hydrotechnicznych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk.

Tematyka konferencji obejmuje:

 1. Bezpieczeństwo zapór - problemy formalno-prawne
  - Przepisy techniczno-budowlane, normatywy, dobre praktyki
  - Katastrofy i awarie – przyczyny i przebieg
  - Składowiska odpadów mokrych
 2. Eksploatacja, utrzymanie i remonty budowli hydrotechnicznych
 3. Kontrola stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących
 4. Erozja wewnętrzna budowli ziemnych
 5. Hydroenergetyka - potencjał energetyczny rzek i uwarunkowania środowiskowe
 6. Zbiorniki zaporowe – zagadnienia sedymentacji

Konferencja jest forum wymiany poglądów, doświadczeń i osiągnięć związanych z eksploatacją hydrotechnicznych budowli piętrzących. Współprzewodniczącymi Komitetu Naukowego Konferencji są: prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński (Politechnika Warszawska i Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN) oraz dr hab. inż. Jan Winter, prof. nzw. PW (Politechnika Warszawska).

Jeszcze raz serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w Konferencji i do zobaczenia w przepięknym, malowniczym Beskidzie Śląskim.

Z wyrazami szacunku 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

    Dr hab. inż. Jan Winter, prof. nzw. PW

Komunikaty na temat konferencji:

Karta zgłoszenia udziału w konferencji:

Instrukcje dla autorów:

_

Sponsor Strategiczny TKZ2017

www.kghm.com