IBS / O nas / Działalność / Nawiązana współpraca z World Coal Association

Nawiązana współpraca z World Coal Association

Nawiązana współpraca z World Coal Association

Dnia 18 czerwca 2014 roku sekcja Centrum Inżynierii Materiałów Antropogenicznych Instytutu Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej podpisała porozumienie o wspólnych działaniach dotyczących ochrony środowiska, energetyki i polityki odpadowej z World Coal Association.

Więcej informacji o Partnerze można znaleźć na stronie www.worldcoal.org