IBS / O nas / Działalność / Technologia Cienkowarstwowego Słonecznego Suszenia Osadów Ściekowych w Regionie Lubelskim

Technologia Cienkowarstwowego Słonecznego Suszenia Osadów Ściekowych w Regionie Lubelskim

Dnia 27 sierpnia 2013 roku Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej podpisał list intencyjny w sprawie nawiązania współpracy dotyczącej współdziałania oraz wspólnego oferowania, wdrażania, wykonania i sprzedaży Technologii Cienkowarstwowego Słonecznego Suszenia Osadów Ściekowych w Regionie Lubelskim.

Grupa, w której skład wchodzą firmy: Expert F Sp. z o.o., Taylor Sp. z o.o. oraz Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o., nawiązała współpracę w zakresie intensyfikacji działań zmierzających do rozpoczęcia współdziałania w obszarze Unowocześniania Technologii Gospodarki Wodno-ściekowej z wykorzystanie Ekoenergetyki i Ochrony Środowiska, w tym wybudowania pierwszej przemysłowej instalacji Technologii Cienkowarstwowego Słonecznego Suszenia Osadów Ściekowych w Regionie Lubelskim. Przewidziane jest utworzenie ośrodka o charakterze badawczo - demonstracyjnym w zakresie Gospodarki Wodno-Ściekowej i Energetyki Odnawialnej i Ochrony Środowiska w Dęblinie. Grupa wyraża intencję wspólnego organizowania spotkań i konferencji, szczególnie z zakresu implementacji i transferu nowoczesnych technologii Energetycznego Wykorzystania Odpadowej Biomasy na terenie Polski.