IBS / O nas / SPIN-TECH

SPIN-TECH

spin-tech

Program SPIN-TECH Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest programem wsparcia działalności operacyjnej spółek celowych utworzonych przez państwowe jednostki badawcze (publiczne uczelnie wyższe, instytuty badawcze i instytuty naukowe PAN), w szczególności zakładanych przez uczelnie wyższe w celu komercjalizacji wyników badań i prac rozwojowych, zgodnie ze znowelizowaną ustawą - Prawo o szkolnictwie wyższym.

 

Instytut Badań Stosowanych dostał dofinansowanie w ramach projektu SPIN-TECH z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Trzy letni projekt ma na celu intensyfikację procesów komercjalizacji wyników badań poprzez wsparcie Spółki celowej działającej jako katalizator pomiędzy Politechniką a gospodarką. Program ma służyć także intensyfikacji transferu nowoczesnych technologii z Politechniki Warszawskiej do gospodarki oraz przyspieszeniu rozwoju przedsiębiorczości naukowców w Politechnice poprzez zakładanie spółek spin off przez pracowników naukowych i studentów.

Spółka celowa w ramach Programu SPIN - TECH otrzymała dofinansowanie obejmujące następujące fazy :

  • Faza A – pre spin, w ramach której realizowane są zadania związane z przygotowaniem do powołania spółki celowej, w tym identyfikacją i oceną potencjału komercyjnego wyników badań chronionych prawami własności intelektualnej i know – how PJB oraz oceną możliwych ścieżek komercjalizacji, Jak również zadania służące zainicjowaniu działalności spółki celowej, które wymagają m.in. opracowania dokumentacji prawnej związanej z utworzeniem spółki celowej, wykonania prac organizacyjnych i przygotowania biznes planu; .

 

  • Faza B - spin, w ramach której realizowane są zadania związane z prowadzeniem i rozwojem działalności spółki celowej w zakresie transferu technologii z nauki do gospodarki, obejmujące m.in. wybór optymalnych ścieżek komercjalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem komercjalizacji metodą zakładania lub obejmowania udziału w firmach typu spin-off w zamian za wniesienie praw własności intelektualnej, związane z obsługą zarządczą procesów udzielania licencji przez PJB, sprzedaż praw własności intelektualnej, służące identyfikacji potencjalnych klientów PJB w obszarze komercjalizacji oraz związane z opracowaniem modelu biznesowego i wewnętrznych procedur działania spółki celowej.