IBS / RSS / PARP - aktualności / Lista nr 2 przedsięwzięć rekomendowanych do uzyskania pożyczki

Lista nr 2 przedsięwzięć rekomendowanych do uzyskania pożyczki

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości działając na podstawie § 6 ust. 1 Regulaminu udzielania Pożyczek w ramach Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet, podaje do publicznej informacji kolejną listę (Lista nr 2) Przedsięwzięć rekomendowanych do uzyskania pomocy finansowej w formie pożyczki.

Portal PARP
20.07.2015 12:18
28.07.2015 12:18