/* jk - xs sm md lg */
include uri='design:page_header_searchbox.tpl'

 

 

Instytut Badań Stosowanych
Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

 

 

Biuro i adres do korespondencji:

ul. Rektorska 4
00-614 Warszawa

Budynek Centrum Zarządzania
Innowacjami i Transferem Technologii
piętro IV, pokój 4.18

tel.: +48 22 234 70 52
e-mail: biuro.ibs@pw.edu.pl

 

Siedziba:

ul. St. Noakowskiego 18/20
00-668 Warszawa

 

 

NIP 7010360620
REGON 146402159
KRS 0000440779
Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
kapitał zakładowy: 68.259,00 zł