/* jk - xs sm md lg */
include uri='design:page_header_searchbox.tpl'

 

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, w której 100% udziałów należy do Politechniki Warszawskiej.
Powołana została zgodnie z Art. 86. ust. 1 oraz Art. 86. ust. 5.2 Ustawy „Prawo o Szkolnictwie Wyższym” (z dnia 27 lipca 2005 r. z późniejszymi zmianami).
Celem działalności IBS jest lepsze wykorzystanie potencjału intelektualnego i technicznego PW oraz wspieranie nowoczesnej nauki poprzez transfer technologii.

Naszą misją jest podnoszenie konkurencyjności i efektywności Politechniki Warszawskiej poprzez innowacje.
Nasze działania koncentrują się na wspieraniu procesów tworzenia innowacji, kooperacji z przemysłem oraz zarządzaniu prawami własności intelektualnej.

Obecnie w IBS PW działają następujące jednostki:

 

 Aktualna struktura IBS PW