/* jk - xs sm md lg */
include uri='design:page_header_searchbox.tpl'

Dla naukowców

 

Udzielamy wsparcia naukowcom Politechniki Warszawskiej w zakresie działań związanych z transferem technologii i nawiązaniem współpracy z przedsiębiorcami w celu realizacji swoich projektów badawczych.

Naukowców, którzy chcą komercjalizować swoje technologie, umieścić swój pomysł w bazie technologii, poszukują inwestorów kapitałowych i branżowych lub rozwiązań biznesowych dla swojej technologii, zachęcamy do zgłoszenia się do biura IBS PW.

Zgodnie z uchwałą Senatu PW 261/XLVIII/2015 z dnia 11.03.2015 r. i Regulaminem zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji (załącznik do uchwały) na Twórcach ciąży obowiązek zawiadomienia o wytworzeniu Dobra Intelektualnego i możliwości komercjalizacji rezultatów prowadzonych badań.Treść Regulaminu obowiązującego na Politechnice Warszawskiej (link do: bip.pw.edu.pl/Wewnetrzne-akty-prawne/Regulaminy...)

Zestaw dokumentów potrzebnych do zgłoszenia wyników badań do patentowania lub "Know-How" na Politechnice Warszawskiej:

 

1. Karta zgłoszenia wyników  2. Karta technologii 3. Oświadczenie twórcy wynalazku  4. Umowa przeniesienia
praw do wyników

 

Pozostałe dokumenty dostępne są na stronie Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW.

 

Wzory umów dotyczących praw własności przemysłowej

Dla potrzeb Twórców związanych z Politechniką Warszawską Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej opracował następujące wzory umów:

umowy sprzedaży praw własności przemysłowej, w tym:

  • sprzedaż wynalazku (chronionego patentem)
  • sprzedaż znaku towarowego lub wzoru użytkowego (chronionych prawem ochronnym);
  • sprzedaż wzoru przemysłowego albo topografii układów scalonych (chronionych prawem z rejestracji)

umowy licencyjne praw własności przemysłowej, w tym:

  • licencjonowanie wynalazku (chronionego patentem)
  • licencjonowanie znaku towarowego lub wzoru użytkowego (chronionych prawem ochronnym)
  • licencjonowanie wzoru przemysłowego albo topografii układów scalonych (chronionych prawem z rejestracji)

umowy dla praw własności intelektualnej typu „know-how”, w tym:

  • sprzedaż własności typu „know-how”
  • licencjonowanie własności typu „know-how”

W celu zapoznania się z dokumentami prosimy o kontakt z biurem Instytutu Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej